Saimaan matkailumarkkinoinnissa tiivistetään rivejä

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoista, kaupungeista ja matkailumarkkinointitoimijoista koostuva Saimaa-verkosto on löytänyt yhteisen tahdon kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiseksi ja muotoillut tämän tahdon Saimaa-sopimukseksi. Laajasti ja perusteellisesti valmistellun yhteistyösopimuksen lähtökohtana ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon saman sisältöiset matkailutavoitteet: molemmat maakunnat haluavat hyödyntää Saimaata matkailuvalttinaan sekä tehdä yhteistyötä Saimaan alueen muiden toimijoiden kanssa.

 Saimaa-sopimuksen tarkoituksena on tehdä yhdessä Saimaan alueen kansainvälistä matkailumarkkinointia, jonka kohdealueina ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi Saimaan alueen matkailijamääriä ja matkailutuloa sekä nostaa Saimaa yhdeksi Suomen kolmesta kansainvälisesti tunnetusta matkailualueesta Helsingin ja Lapin rinnalle. Yhteistyön tavoitteena on myös edistää yritysten yhteistyötä, verkostoitumista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä.

 Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat aiemminkin tehneet markkinointiyhteistyötä, mutta jatkossa yhteismarkkinointia halutaan toteuttaa organisoidusti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Molempien maakuntien matkailuyrittäjät ovat pitäneet maakuntien välisen markkinointiyhteistyön tiivistämistä ja tehostamista erittäin tärkeänä.

 Suunnitelman mukaan yhteistyötä toteutetaan rakenteeltaan yksinkertaisella ja ketterällä verkostomallilla, jossa yrityksillä on keskeinen rooli. Verkosto on avoin myös muille Saimaan tai Lakeland-alueen toimijoille ja yhteistyö Visit Finlandin kanssa tulee olemaan tiivistä.

 Sopimuksen ja sen valmistelun yhteydessä laadittujen markkinointistrategian ja -suunnitelman perusteella verkosto aloittaa Saimaan alueen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin vuoden 2017 alussa.

 Lisätietoja kehittämispäällikkö Heli Gynther, heli.gynther@esavo.fi, puh. 040 773 7285

Sisällysluettelo JOUSI 12/2016