Maakuntastrategia hyväksyttiin, painopisteenä vesi, metsä ja ruoka

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 Maakuntastrategian 2010. Strategian kolme kärkeä on vesi, metsä, ruoka. Näihin kärkivalintoihin ja luontaisiin vahvuuksiin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa. Maakunnassa on kaikkiin kärkiin liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kaikissa kolmessa kärjessä digitaalisuus ja digitaaliset sovellukset ovat keskeinen kasvun ja kehittymisen edellytys.

Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 hyväksyttiin slogan Puhtaasti Paras!. Visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen näkökulmasta toisaalta vahvoja luontoarvoja ja toisaalta niitä prosesseja, joiden kautta alueen kilpailukyky nojaa kestävään elinkeinotoimintaan, osaamiseen ja hyvinvointiin.

Keskiössä ovat niin maakunnan asukkaat, matkailijat kuin alueella vapaa-aikaansa viettävät. Päämääränä on, että meille kaikille Etelä-Savo on puhtaasti paras paikka työskennellä, opiskella ja elää.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntastrategian yksimielisesti.

Hyväksyttyyn maakuntastrategiaan voi tutustua osoitteessa:
http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2016354-5-1.PDF

Lisätietoja:

Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, hanna.makkula@esavo.fi, 0400 618 489
Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, riitta.koskinen@esavo.fi, 040 5405 903

Sisällysluettelo JOUSI 12/2016