Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma viimein käyntiin

EU:n komissio on vuosi sitten hyväksynyt Suomen ja Venäjän rajat ylittävät ohjelmat (Cross Border Cooperation, CBC). Suomen kolmesta ohjelmasta rahallisesti suurin on Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma, joka kattaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnat sekä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen. Ohjelmien käyntiin lähdön mahdollistava rahoitussopimus komission, Suomen ja Venäjän kesken on määrä allekirjoittaa vielä tämän vuoden puolella.

Kaakkois-Suomi – Venäjä –ohjelmalle vahvistettu rahoitus vuosina 2014-2020 on yhteensä 72 miljoonaa euroa (EU + kansallinen). Ohjelman toimintalinjat ovat 1) Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous, 2) Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue, 3) Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue sekä 4) Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue. Ensimmäinen haku kehittämishankkeille avautuu 30.1.2017 ja päättyy 15.3.2017. Seuraava haku avautuu kesäkuussa. Tuki kehittämishankkeille on 80 %. Osa ohjelmarahoituksesta käytetään suuriin investointihankkeisiin, joihin on ehdolla myös Etelä-Savon kannalta merkittävä Parikkalan rajanylityspaikka.

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Savon maakuntaliittoa ohjelman seurantakomiteassa edustaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (varalla Riitta Koskinen), ja hankevalintaa valmistelevassa valintakomiteassa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (varalla Tomi Heimonen).

Lisätietoja ohjelman verkkosivuilta www.sefrcbc.fi ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, riitta.koskinen@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 12/2016