Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Lokakuu 2016

Diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut

Etelä-Savon maakuntaliiton tilaama diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut. Arkkitehti ylioppilas Marika Miettisen (Oulun yliopisto) diplomityö jakaantuu kahteen osaan: analyysiin ja suunnittelutyöhön.

Etelä-Savon maakuntaliiton tilaama diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut. Arkkitehti ylioppilas Marika Miettisen (Oulun yliopisto) diplomityö jakaantuu kahteen osaan: analyysiin ja suunnittelutyöhön. Maakuntakaavan vaikuttavuutta on arvioitu Mikkelin ja Ristiinan kaavojen ja suunnitelmien sekä avainhenkilöiden haastattelujen perusteella. Suunnittelutyöosiossa on laadittu strateginen maankäytön kehityskuva Ristiinan kirkonkylälle.

Diplomityö on luettavissa pdf-muodossa tästä ja sen tiedote tästä.

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, 040 723 6760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 10/2016