Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Elokuu 2016

Maakuntauudistustyö käyntiin Etelä-Savossa

Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja ohjausryhmä kokoontuivat ensimmäisiin kokouksiinsa elokuussa.

Johtoryhmän tehtävänä on vastata maakuntauudistuksen johtamisesta, etenemisestä ja resursoinnista maakunnassa. Johtoryhmän jäsenet koostuvat uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden ja alueiden nimeämistä edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja varapuheenjohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi johtoryhmässä on edustettuna Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

Ohjausryhmässä puhetta johtaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja varapuheenjohtajiksi valittiin maakuntahallituksen varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen (Savonlinna) ja Pekka Selenius (Mikkeli) Ohjausryhmän esittelijänä tuleva jatkossa toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö. Projektipäällikön hakuprosessi on vielä kesken.

Maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvät tapahtumat Etelä-Savossa syksyllä 2016

Maakuntauudistuksen johtoryhmä 10.8
Maakuntaliiton ja Ely-keskuksen yhteinen johtoryhmä 11.8
Sote muutosjohtaja Sinkka Salo (STM) maakuntakierros 16.8
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 18.8.
Maakuntauudistuksen henkilöstöinfo 19.8
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen maakuntakierros
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakierros 26.8.16

Tulevia tapahtumia

Maakuntauudistuksen johtoryhmä 5.9
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 9.11.

Sisällysluettelo JOUSI 8/2016