Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Kesäkuu 2016

Maakunnallinen tapahtuma nuorille – teemana kokonaisturvallisuus

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää yhdessä Security Track-turvallisuuden tieto-taito-ohjelman kanssa maakunnallisen kokonaisturvallisuustapahtuman Mikkelin jäähallissa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2-3.9.2016. Security Track on kokonaisturvallisuuden tietotaito-ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti nuorten ja perheiden omaa turvallisuustietämystä ja taitoa toimia yhteiskunnan osana vastuullisina ja toisistaan huolta pitävinä yksilöinä.

Etelä-Savon maakunnallisessa tapahtumassa turvallisuutta lähestytään kokonaisvaltaisesti. Agendalla ovat fyysiseen terveyteen liittyvät seikat, liikenneturvallisuus, kriisivalmiudet, kyberturvallisuus yms. Tapahtuman tavoitteena on kehittää erityisesti nuorten turvallisuusajattelua mahdollisimman monipuolisesti. Keskeisenä sisältönä on ohjata ja opettaa nuorille tietoja ja taitoja, jotka kehittävät heidän kykyjä oman elämän hallinnan näkökulmasta.  Tärkein kohderyhmä ovat perusopetuksen 8.-9-luokat, lukion 1. luokat sekä ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevat.

Etelä-Savon tapahtuma rakentuu kahteen osaan. Perjantaina 2.9.2016 tapahtumaan osallistuvat opiskelijat kahdestatoista Etelä-Savon kunnasta. Osallistujia tapahtumaan on perjantaina tulossa yli 2000. Lauantai on suunnattu suurelle yleisölle ja erityisesti lapsiperheille. Tapahtuman on molempina päivinä maksuton sisäänpääsy. Tapahtuma on eriomainen mahdollisuus tutustua mukana olevien polisiin, Ulkoministeriön, Liikenneturvan, SPR:n ja lukemattomien muiden yhteistyökumppaneiden näkökulmaan yhteiskunnalliseen kokonaisturvallisuuden muodostumisesta. Lauantaina tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula, etunimi.sukunimi@esavo.fi, 0400 618 489

Sisällysluettelo JOUSI 6/2016