Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Toukokuu 2016

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) -työ on käynnistynyt toukokuussa 2016

Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) työn toukokuussa 2016. Topsu -valmistelutyöhön keskeisesti kuuluvat seutukuntakierrokset lähtivät käyntiin yhdessä maakuntastrategia 2030 -valmistelutyön kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa Pieksämäen seutukunnan osalta Pieksämäen Poleenissa ja Savonlinnan seutukunnan osalta Rantasalmella kunnantalolla. Tilaisuudet herättivät paikalla olleiden kuntien edustajien osalta vilkasta keskustelua strategisista pitkän aikavälin kehittämisen mahdollisuuksista ja konkreettisista lyhyen aikavälin toimenpiteistä koskien maakuntaohjelman (2014-2017) toimintalinjoja, kuten Etelä-Savon menestyvää yritystoimintaa, osaavaa työvoimaa ja hyvää innovaatioympäristöä, uudistuvaa hyvinvointia ja hyvää toimintaympäristöä.

Etelä-Savon maakuntaliiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja sidosryhmien kanssa valmistellaan ja laaditaan vuosittain Topsu. Asiakirja pitää sisällään voimassaolevaa maakuntaohjelmaa (2014-2017) toteuttavat keskeiset hanke- ja toimenpide-esitykset, EU:n rakennerahasto-ohjelman toimeenpanon painopisteet ja rahoitussuunnitelman Etelä-Savossa. Lisäksi osana Topsua laadittiin helmikuussa 2016 ensimmäistä kertaa ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelma Etelä-Savossa ja ehdotukset Etelä-Savon alueen alueellisista kokeiluhankkeista (AIKO). Etelä-Savon maakuntaliitto esittää Etelä-Savon alueen kehittämis-/kokeiluteemakokonaisuuksina kahta pääteemaa, jotka ovat 1) Saavutettavuuden ja logistiikan parantaminen ja 2) Matkailu-Palvelut-Vapaa aikaa -teemoja

Strategia- ja Topsu -työn valmistelua tukeva seutukuntakierros jatkuu Mikkelin seutukunnan osalta kesäkuussa 3.6.2016 Hirvensalmella. Topsu keskustelu-/työpajoja järjestetään muiden sidosryhmien osalta mm. Team Finland alueverkostolle kesäkuussa ja elinkeinoelämän edustajille elokuussa. MYR hyväksyy Topsun ja MYR:in hyväksymä Topsu toimitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön antaman alustavan aikataulun mukaisesti lokakuussa ministeriöön.      

Lisätiedot:  Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi

Topsu 2016-2017 julkaisulinkki: http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Maakuntaohjelma/Etelä-Savon%20Topsu%202016-2017%20Taitettu%20versio.pdf

Sisällysluettelo JOUSI 5/2016

2