Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2016

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuus alkaa nyt

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttivat yhteistyössä hankkeen, jonka tuloksena syntyi Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma. Tulevaisuusohjelmaa laadittiin käyttäjälähtöisesti toukokuusta 2015 helmikuuhun 2016 asti.

Hanke on virallisesti päättynyt, mutta työ on vasta alussa. Mukana hankkeessa oli todella laaja joukko eteläsavolaisia kulttuuritoimijoita. Oman panoksensa prosessiin ja ohjelmaan antoi yli kaksisataa henkilöä. Tutkimustyötä toteutettiin tekemällä esimerkiksi haastatteluita (katso esimerkkivideo haastatteluista) sekä kyselyitä. Suurin tulos saatiin kuitenkin syksyn työpajoista, joita järjestettiin viisi.

Kulttuurin tulevaisuusohjelman tavoitteena on ohjata ja kannustaa eri kulttuuritoimijoita kulkemaan samaan suuntaan sekä ylläpitää keskustelua kulttuurin roolista ja merkityksestä aluekehityksessä. Avoimen keskustelun ja työskentelyn pohjalta laaditun kulttuuritoimijoiden yhteisen tahdonilmauksen keskeiset teemat ovat:

  • kulttuurin ja taiteen aseman edistäminen osana maakunnan elinkeinoelämää,
  • pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luominen,
  • kokeilukulttuurin salliminen,
  • koko maakunnan ja koko vuoden kattavan kulttuuritarjonnan mahdollistaminen ja
  • Etelä-Savon vahvuuksien tuotteistaminen.

Tulevaisuuden keskeiset tavoitteet ovat siis selvillä, enää puuttuu tähän huutoon vastaaminen. Hankkeen aikana saimme sitoutettua laajan joukon toimijoita mukaan ja samaa aktiivisuutta kaivataan myös nyt hankkeen jälkeisenä aikana. Yhdessä meillä on mahdollisuus muuttaa asioita. Pallo on nyt sinulla ja meillä ja sinä päätät kenelle sen seuraavaksi heität.

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma –prosessin yhtenä tuloksena voidaan pitää perjantaina 22.4.2016 ensimmäistä kertaa ilmestynyttä sähköistä Etelä-Savon kulttuurimakasiinia; ks. kulttuurimakasiini. Kulttuurin tulevaisuusohjelmatyössä nostettiin yhtenä toimenpiteenä esiin Saatetaan avoimella vuorovaikutuksella ideat ja mahdollistajat yhteen – Kehittäjä, tiedottaja, viestijä – Avaimet on meillä itsellämme.  Tähän vastaa omalta osaltaan kulttuurimakasiini, jota ovat tehneet yhteistyössä Etelä-Savon ELY, Etelä-Savon maakuntaliitto, Taiteen edistämiskeskus Etelä-Savo ja Aalto-yliopisto, Creative and Inclusive Finland -hanke.

Kulttuurimakasiini tarjoaa ensimmäisessä numerossa kannanottoja, lähikuvia, lyhyitä uutisia, tietoa tilaisuuksista ja hauista. Seuraava Etelä-Savon kulttuurimakasiini ilmestyy syksyllä 2016. Aineistoa ja juttuideoita otamme lämpimästi vastaan jo nyt.

Dokumentti tulevaisuusohjelmaprosessista on nähtävissä videokoosteena ja kirjallinen dokumentti kalvosarjana.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285, heli.gynther@esavo.fi .

Sisällysluettelo JOUSI 4/2016