Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2016

Saimaan ja Lakelandin matkailussa puhaltavat yhteistyön tuulet

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan yhteistyötä Saimaan matkailun edistämiseksi on päätetty vahvistaa. Eteläisen Saimaan kaupunkien johto, maakuntajohtajat ja matkailutoimijat päättivät yhteistapaamisessaan 13.4.2016 tiivistää rivejään. Taustalla on yhteinen pyrkimys edistää matkailun kansainvälistymistä ja ajatus siitä, että kv. markkinoilla olemme esiintyessämme yhdessä Saimaana vetovoimaisempia.

Ajatus on laatia Saimaan matkailusopimus vuosille 2017-2021. Tässä sopimuksessa linjataan Saimaa-brändijohtamisen ja kehittämisen pääsuuntaviivat. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on kasvattaa matkailijamääriä ja –tuloa Saimaan alueella ja myös matkailuyritysten yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen.

Samanaikaisesti kun eteläisen Saimaan matkailutoimijat tiivistävät yhteistyötä, hakee Lakeland suuralue myös yhteistyöllä laajempaa näkyvyyttä ja painoarvoa. Järvi-Suomen maakuntien matkailutoimijat mm. menevät yhtenä rintamana tapaamaan Visit Finlandin uutta johtajaa Paavo Virkkusta. Tapaamisen tavoitteena on käynnistää yhteistyössä Visit Finlandin kanssa Lakeland –kattomarkkinointi ja yhteiset toimenpiteet jo vuonna 2017.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 7737285, heli.gynther@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 4/2016