Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2016

Yhteistyöryhmä kokoontui Mikkelissä

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 20. huhtikuuta että seuraavan syksyn hankehaussa haetaan hankkeita seuraaviin teemoihin:

1. Vähähiilisyys
2. Älykkään erikoistumisen kärjistä Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus sekä Digitaalinen tiedonhallinta
3. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja vähähiilisyyden edistäminen
4. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
5. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
6. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
7. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Hakukuulutus hausta julkaistaan myöhemmin keväällä osoitteessa www.rakennerahastot.fi, Itä-Suomen alueosiossa.

Kokouksessa myös myönnettiin rahoitusta Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hakemalle Asukasloikka Savonlinna -hankkeelle. Tukea myönnettiin n. 359 000 euron edestä. Hankkeessa etsitään ja esitetään toimenpide-ehdotuksia Savonlinnan kaupunkikeskustan kansalaislähtöiseen ja -ehtoiseen kehittämistoimintaan.

Kokouksen jälkeen yhteistyöryhmä jatkoi maakuntastrategia-työpajassa, jossa haettiin sisältöjä mm. biotalouden ja matkailun, koulutuksen ja hyvinvoinnin sekä saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 22.6.2016.

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, tässä kokouksessa puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Esko Kilpinen, puh. 040 596 5495, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelma-päällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta,

ja uuden EU-kauden 2014 – 2020 ohjelmista osoitteista

www.rakennerahastot.fi

ja

http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa osoitteessa

http://etelasavo.tjhosting.com/kokous/2016321.HTM

Sisällysluettelo JOUSI 4/2016