Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2016

Valtioneuvosto linjasi aluekehittämistä

Maakuntaliitto otti viime viime vuoden puolella pariinkin otteeseen kantaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnostelemiin aluekehittämisen linjauksiin. Valtioneuvosto hyväksyi ”Alueiden kilpailukyky ja ihmisten sujuva arki” aluekehittämispäätöksen vuosille 2016-2019 helmikuun lopulla.

http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen?89522_m=120130

Aluekehittämispäätös ohjaa hallituksen ja ministeriöiden aluekehittämistoimia. Kehittämisen painopisteiksi hioutuivat Uudistumisella kasvua, Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta sekä Hyvinvointia kumppanuuksilla. Useamman kommentointikierroksen jälkeen TEM:n linjauspäätös huomioi varsin hyvin aluekehityksen haasteita ja maakuntien kehityspotentiaalia. Resurssien ohjauksessa näkyy kuitenkin keskittävä linja: suurille kaupungeille ja vahvoille kasvuvyöhykkeille on luotu omat neuvottelumenettelynsä.

Valtion aluekehittämistoimet kytkeytyvät tiiviisti hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joiden aihepiirit – mm. bio- ja kiertotalous, digitaalisuus, ruuan tuotanto – sopivat kyllä hyvin Etelä-Savoonkin. Ensimmäiset kärkihankerahat ovat kuitenkin osuneet toisaalle.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903

Sisällysluettelo JOUSI 3/2016