Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2016

Etelä-Savon 1. Vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. Vaihemaakuntakaava eli ns.tuulivoimamaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 3.2.2016. Kaavasta ei jätetty määräaikaan mennessä yhtään valitusta, joten maakuntakaava on nyt kokonaan lainvoimainen.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, 0400 977 672

Sisällysluettelo JOUSI 3/2016