Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Koulutusfoorumissa luotiin tilannekuvaa eri kouluasteiden ajankohtaisista asioista

Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti 16. helmikuuta koulutusfoorumin, joka jatkoi lokakuussa aloitettua koulutusfoorumien sarjaa. Ensimmäisen koulutusfoorumin keskittyessä toisen asteen koulutuksen kokonaisuuteen, panauduttiin helmikuun foorumissa kaikkien kouluasteiden ajakohtaisiin kysysmyksiin.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen puolella on menellään suuri muutos, jossa tavoitteena on uudistaa niin rahoitusperusta kuin toimintatavatkin. Uuudistuksen tarkoituksena on tehostaa ammatillista koulutusta ja saattaa se vastaamaan entistäkin enemmän työelämän tarpeita. Uusitukseen sisältyy kiinteänä osana myös säästötoimet, jotka näkyvät oppilaitosten taloudessa jo vuonna 2017, vaikka itse reformi valmistuu vuoden 2018 alusta alkavaksi.

Etelä-Savon foorumissa Savonlinnan ammattiopiston toinen varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen kertoi edustamansa oppilaistoksen mietteitä tulevasta. Samiedussa on valmistauduttu tulevaan jo hyvissä ajoin ja mm. taloutta on tasapainotettu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Suomalainen näki uudistuksessa olevan paljon mahdollisuuksia entistä tehokkaamman ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.  Etelä-Savon koulutus Oy:n 1.3 aloittava uusi toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen luonnehti uudistusta myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ammatillinen koulutus on keskeisessä asemassa mm. osaamisen ja yrittäjyyden tukemisessa. Keskiössä on kuitenkin aina opiskeliaja, kiteytti Saastamoinen. Foorumisssa kuultiiin myös toisen asteen opiskeijan Katri Soikkelin mielipiteitä uudistuksesta. Opiskeijoiden mielipiteissä korostuu opetuksen laatu ja saavutettavuus.

Esedun toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen ja opiskelijayhdistyksen edustaja Katri Soikkeli taustallaan foorumiyleisöä

Yliopistokoulutusta Etelä-Savossa on vähän, mutta se on laadukasta ja erikoistunut omille erityisaloilleen. Tilanne maakunnan näkökulmasta on kuitenkin kriittinen yliopistojen käydessä kevään aikana tulossopimusneuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vaakakupissa ovat raskaat säästöt ja niistä johtuva rakenteellinen kehittäminen. Erityisen vahvasti ollaan huolissaan Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen tilanteesta. Uhkana kun on toimintojen siirtäminen Joensuuhun. Koulutusfoorumissa Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula kertoi tämän hetken aikataulua, jolla yliopisto valmistaituu omiin ratkaisuihinsa. Filppula kertoi puheessaan faktoja kampusratkaisun taustatapohdinnoista ja huhtikuu on asian kannalta merkittävä etappi.  Yliopiston johdossa ratkaisuja ei ole veilä tehty puoleen tai toiseen, nyt on faktojen keräämisen aika. Etelä-Savon toimijat ovat vahvasti ilmaisseet tukensa Savonlinnan kampuksen puolesta. Maakunnalle on ensiarvoisen tarkeää, että kampus Savonlinnassa säilyy ja kehittyy edelleen.

Aalto yliopiston kandidaattiohjelmasta tilaisuudessa kertoi Joan Lofgren. Aalto yliopiston tekemät maakuntaa karusti kohtelevat ratkaisut eivät kuitenkaan vaikuta suoraan Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivaan kansainväliseen kandidaattiohjelmaan. Koulutus perustuu kolmen viikon periodeihin, joissa vierailee huippu opettajia ja tutkijoita ympäri maailman. Vetovoimaltaan Mikkelin kandidaattiohjelma on maan huippua.

Itä-Suomen yliopiston filosofisen teidekunnan dekaani Markku Filppula kertoo yliopiston valmistautumisesta tulossopimusneuvotteluihin

Ammattikorkekoulupuolen puheenvuorot pitivät kehittämisjohtaja Kalevi Niemi Mikkelin ammattikorkeakoulusta sekä  aluekoordinaattori Merja Ylönen Diakona ammattikorkeakoulusta Pieksämäeltä. Ammattikkorkeakoulukenttän suuret muutoksen järjestelmä- ja lainsäädäntötasolla ovat oikeastaan jo olleet muutaman vuoden käytännössä.  Sästöiltä ei toki nykytilanteessa tämäkään sektori ole säästynyt. Kalevi Niemi kertoi isosta muutoksesta, joka seuraa ensi vuoden alussa Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun fuusioituessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi. Uusdstus on aikataulussa ja yhteinen toimintastrategia luotu. Uudesta orgaanista tulee vahva toimija ammattikorkeakoulukentälle. Diakoniakorkeakoulu puolestaan on valtakunnallinen verkostotoimija ja tarjoaa kolutusta sekä tutkimuspalveluja koko maahan. Diak-Idän aluekoordinaattori Merja Ylonen kertoi oppilaitoksen ”rajaton kampus” toimintamallista, jossa huomioidaan eri alueet ja oppijoiden tarpeet mahdollisimman yksilöllisesti.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016