Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Maakuntastrategian valmistelu alkoi Silta-seminaarilla

Maakuntastrategia on aluekehityksen sateenvarjoasiakirja, jossa luodaan pitkän aikavälin näkymää maakunnan kehittämiseen. Strategiaa laaditaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä, muodostaen yhteistä tahtotilaa vuoteen 2030. Maakuntastrategian valmistelu käynnistettiin 10. helmikuuta järjestetyssä Silta-seminaarissa. Seminaariin kokoontui noin 80 maakunnan toimijaa. Seminaarissa oli käytössä reaaliaikainen kommentointi ja äänestystyökalu, jonka kautta saatiin arvokasta materiaalia sidosryhmien toiveista ja tarpeista.

Strategian valmistelun alustavana runkona ovat neljä teemaa, jotka tulevat täydentymään ja täsmentymään prosessin aikana.

Maakuntastrategian valmistelun pohjateemat:

Kehittämisasiakirjan valmistelun kiivainta aikaa ovat huhti-, touko- ja kesäkuu. Valmis asiakirja tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syyskokouksessa marraskuulla. Maakuntaliitto kannustaa maakunnan toimijoita laajalla rintamalla mukaan strategian laadintaan ja henkilöstömme osallistuu mielellään eri organisaatioiden tilaisuuksiin strategiateemojen osalta.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016