Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Maakuntahallinnon valmistelu käyntiin

Maakuntahallinnon valmistelu käyntiin

Etelä-Savossa maakuntahallinnon valmistelu nytkähti hieman eteenpäin, kun maakuntahallitus päätti 22.2.2016 kokouksessaan päättää valmistelun käynnistämisen. Maakuntaliiton johdolla kutsutaan huhtikuussa koolle eri laaja-alainen toimijoiden joukko, joka sopii valmistelun käytännön toteuttamisesta ja linjaa valmistelutyötä.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että valmistelu käynnistyy, vaikkakin valtakunnallisia linjauksia on vielä paljona avoinna. Oletettavaa kuitenkin on, että Etelä-Savo on yksi maan hallituksen linjaamista 18 maakuntahallintoalueesta. Maakuntahallitus korostaa, että on ensiarvoista, että omatoimisesti edetään valmistelussa eikä jäädä odottelemaan. On myös hyvä käydä keskustelu siitä, mitä rajapintoja on pohdittava etenkin kuntien ja maakuntahallinnon kesken.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 19.4.2016 klo 17. Tarkempi kutsu toimitetaan viimeistään maaliskuun alkupuolella.

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016