Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2016

Visit Finlandin alueelliselle postituslistalle toivotaan ilmoittautumisia Etelä-Savossa

Visit Finland vahvistaa ja kehittää yhteistyötä Suomen matkailuelinkeinon kanssa ja sitouttaa myös toimijat pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tuekseen Visit Finland on koonnut vuoden 2016 alusta alueellisen asiantuntijaverkoston. Verkoston jäsenet ovat pysyviä tahoja alueellisessa matkailukentässä, esim. alueorganisaatioiden tai kehitysyhtiöiden henkilöitä, jotka tuntevat alueensa matkailuelinkeinon, yritykset, rahoittajat ja kehitystoiminnan. Tähän tehtävään Etelä-Savosta on kutsuttu Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Heli Gynther.

Alueellisten asiantuntijoiden roolina on toimia linkkinä Visit Finlandin ja alueen matkailutoimijoiden välillä ja välittää tietoa suuntaan ja toiseen. Heidän tehtävänsä on koordinoida alueilla Visit Finlandin tapahtumia ja välittää Visit Finlandille tietoa siitä, mitkä toimenpiteet ovat heidän alueilleen sopivimmat ja mitä toimenpiteitä ylipäätään alueelle tarvitaan. Visit Finland -asiantuntija edustaa alueen elinkeinoa ja yrityksiä Visit Finlandin yhteistyöfoorumeissa ja suunnittelutyöryhmissä.  Visit Finland toivoo alueellisen asiantuntijaverkoston jäseniltä aktiivista keskustelua, jotta alueiden tarpeiden, näkökulmien ja mahdollisuuksien integroiminen Visit Finlandin -toimintaan tehostuisi.

Heli Gynther puolestaan toivoo alueen matkailutoimijoilta aktiivista keskustelua ja ilmoittautumista postituslistalle, jotta tiedonvälitys Visit Finlandista maakuntaamme päin olisi toimivaa. Postituslistalle voi ilmoittautua tästä linkistä.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 7737285, heli.gynther@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 2/2016