Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Trendikatsauksia kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi

Maakuntaliiton Tulevaisuusloikka –hankkeessa (ESR, 1.4.2015-31.3.2017) tuotetaan monipuolista ennakointitietoa päätöksenteon tueksi, osallistutaan ennakoinnin verkostoihin alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kehitetään omaa maakunnallista ennakointimallia.  

Tulevaisuusloikka-hankkeessa tähän mennessä julkaistut trendikatsaukset ovat:

Muuttoliikekatsaus: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_1_2015_muuttoliike_etela-savo.pdf
Väestöennuste 2040: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_2_2015.pdf
Ikääntyminen Etelä-Savossa: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_3_2015.pdf
Maakuntaliito tilasto- sivut: www.esavo.fi/tilastot

Lisätietoja hankkeesta antavat ennakointiasiantuntijat Hanna Kautiainen  (hanna.kautiainen@esavo.fi, p.0447700519) ja Anne Kokkonen (anne.kokkonen@esavo.fi, p.0447700512)

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016