Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Etelä-Savon toinen koulutusfoorumi

Maakuntaliitto järjestää 16. helmikuuta koulutusfoorumin. Foorumi on jatkoa lokakuussa pidetylle toisen asteen koulutukseen uudistukseen keskittyneelle tilaisuudelle. Tulevassa foorumissa käsittelyssä ovat kaikki koulutusasteet. Tilaisuuteen on kutsuttu koulutuksenjärjestäjien, kuntien sekä sidosryhmien edustajat.

Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat koulutuskentän kehittämisen kannalta keskeistä aikaa: korkeakoulut käyvät keväällä 2016 tulossopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa seuraavalle nelivuotiskaudelle ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenne ja rahoitus uudistetaan vuoteen 2018 mennessä. Nyt on ajankohtaista pohtia Etelä-Savon maakunnan näkökulmasta keskeisiä edunvalvontateemoja sekä toimintamalleja.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Makkula 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016