Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Maakuntastrategian laadinta käynnistyy

Maakuntasuunnitelman/maakuntastrategian laadinta perustuu aluekehityslainsäädäntöön sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Strategian tavoitteena on kiteyttää Etelä-Savon keskeiset tulevaisuuden kehittämisen painopisteet – visio ja tavoitteet. Aikajänne on skenaariotarkastelun tavoin vuodessa 2030.

Strategian tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä niin, että se on maakuntavaltuuston hyväksyttävissä syyskokouksessa 2016. Maakuntahallitus linjasi 18.1 pidetyssä kokouksessaan strategiaprosessin suuntaviivat.

Työskentelyn aloittaa 10. helmikuuta pidettävä SILTA-seminaari, jossa luodaan jatkumoa skenaarioista Etelä-Savon strategiaksi. Tilaisuudessa pääpuheenvuoron pitää Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Makkula 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016