Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Etelä-Savon skenaariot vuoteen 2030 valmistuivat

Etelä-Savon maakuntaliitto laati yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa syksyn 2015 aikana  vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat vuoteen 2030. Näiden skenaarioiden rakennustelineeksi nostettiin 1) kansainvälinen verkostoituminen ja päätöksenteko sekä 2) resurssien saatavuus. Ulottuvuuksista ja niiden ääritulemista muodostettiin nelikenttä, jonka varaan lähdettiin rakentamaan neljää erilaista ja useiden tekijöiden dynamiikkaa kuvaavaa tulevaisuuden maailmaa. Prosessissa syntyivät seuraavat vaihtoehtoiset skenaariot: 1. Alueiden Suomi uudessa maailmanjärjestyksessä, 2. EU hiekkalaatikkona, 3. Kekkoslandia 2.0 ja 4. Digiheimojen Suomi. Skenaarioiden rakenne ja iso kuva ilmenee kuviosta:

Skenaarioiden pohjalta linjattiin välttämättömät toimenpiteet, jotka Etelä-Savossa tulisi tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu. Lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen varalle luotiin omat varautumissuunnitelmansa. Skenaarioiden toteutumisen merkkejä seurataan jatkossa säännöllisesti sitä varten kehitetyn seurantatyökalun avulla. 

Skenaarioita hyödynnetään kuluvana vuonna Etelä-Savon maakuntastrategian laadinnassa. Myös muut alueen toimijat voivat käyttää skenaarioita pohjana omassa strategiatyössään. Skenaariotyöhön osallistui yhteensä noin 80 maakunnan kehittäjää ja yritysten edustajaa. Skenaariotyökalusta ja prosessin juoksutuksesta vastasi Capful Oy.

Lisätietoja: Anne Kokkonen 044 770 0512, ja Hanna Kautiainen 044 770 0519, email: etunimi.sukunimi@esavo.fi

Linkki skenaarioraporttiin: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/etela_savon_toimintaympariston_skenaariot_julkinen_raportti.pdf

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016