Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Väestön ikääntyminen voimavarana

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. 65-vuotta täyttäneiden osuus, 26,8 prosenttia, on jo nyt ylittänyt koko maan ennusteen vuodelle 2040 ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikääntyminen tulee maakunnassa jatkumaan vielä pitkään. Korkeimmillaan 65-vuotta täyttäneiden osuus on vuonna 2033 (36,3 %). Tämän jälkeen kasvu ennusteen mukaan taittuu ja laskee vuoteen 2040 tultaessa 35,5 prosenttiin. Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosina erityisesti 75-vuotta täyttäneissä. Koska väestön sairastavuus ja palvelujen tarve kasvaa iän myötä, tulee muutos väistämättä haastamaan maakuntaa monin tavoin. Alueelliset erot ovat suuria. Pienimmät ikääntyneiden osuudet ovat Uudellamaalla (16,5 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (17,3 %), kun taas Itä-Suomen väestö on ikääntyneempää.

Samaan aikaan Etelä-Savolla on myös paikka toimia suunnannäyttäjänä ikääntymiseen varautumisessa ja siinä kuinka väestön ikääntyminen voidaan nähdä myös alueen voimavarana ja mahdollisuutena. Väestön ikääntymisessä voi nähdä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, muun muassa ikäihmisten palveluihin, matkailuun, asumiseen ja hyvinvointiteknologiaan liittyen. Eliniän noustessa ja ihmisten eläessä yhä pidempään terveenä, voi Etelä-Savo toimia edelläkävijänä myös siinä, kuinka ikääntyvään yhteiskuntaan voi luoda myös kokonaan uusia, myönteisiä näköaloja. Eläkeiän saavuttaneet esiintyvät monin erilaisin tavoin aktiivisina yhteiskunnallisina toimijoina: esimerkiksi työelämässä ja yrityksissä, vapaaehtoistyössä, lasten- tai omaishoitajina, kolmannella sektorilla, päätöksentekoon sekä kuluttajina.

Ikääntymiskatsaus tuotettiin Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-ennakointihankkeessa ja se pohjautuu mm. Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Linkki katsaukseen: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_3_2015.pdf

Lisätietoja: Anne Kokkonen, 044 770 0512 ja Hanna Kautiainen, 044 770 0519, sähköposti etunimi.sukunimi@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016