Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista tiedotettiin Mikkelissä ja Savonlinnassa

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista tiedotettiin Mikkelissä ja Savonlinnassa

Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti yhdessä Ely-keskuksen, kauppakamarin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa tiedotustilaisuudet Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista. Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on keskeinen osa EU:n uutta investointiohjelmaa, ns. Juncker-Katainen -investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on investointivajeen paikkaaminen, investointien lisääminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa.

Mikkelissä ja Savonlinnassa 11. joulukuuta pidettyihin tilaisuuksiin kutsuttiin asiasta kiinnostuneita potentiaalisia yrityksiä, kuntia, rahoittajia ja muita toimijoita. Mikkelissä tilaisuuteen osallistui 26 ja Savonlinnassa 10 asiasta kiinnostunutta yritysten ja muiden organisaatioiden edustajaa.

           

Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti TEM:in konserniyksiköstä alusti uudesta ESIR-rahoitusinstrumentista eurooppalaisen ja erityisesti suomalaisen investointivajeen paikkaamiseksi. ESIR tarjoaa rahoitusta yrityksille ja muille organisaatioille kannattavien investointien toteuttamiseksi. Rahoituksesta voivat hyötyä lähes kaikki organisaatiot suurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Rahoitus on vastikkeellista (lainarahaa, takauksia ja/tai pääomasijoituksia), ja hankkeilta edellytetään taloudellista kannattavuutta. Rahoitusta haetaan suoraan Euroopan investointipankilta tai välittäjäpankilta. Lisätietoja menettelystä löytyy linkistä www.esir.fi . Suomalaisista yrityksistä ESIR-rahoitusta ovat saaneet mm. Metsä Groupin Äänekosken Biotuotetehdas-investointi ja Rovion pelien kehittämisen innovaatioalusta-investointi.  

Yli-Lahden mukaan Suomen vienti on supistunut vuodesta 2007 lähtien, ja lisäksi samalla ajanjaksolla Suomessa tehtävät investoinnit ovat vähentyneet peräti 35 %. Yli-Lahti on kiertänyt useammassa maakunnassa kertomassa ESIR rahoituksen mahdollisuuksista. Hän totesi Mikkelin ja Savonlinnan tilaisuuksien herättäneen vilkasta ja rakentavan kriittistä keskustelua. Ministeriöön viemiseksi Yli-Lahti sai hyvän tilannekuvan Etelä-Savon mahdollisista ESIR rahoitukseen soveltuvista investointihankkeista.    

Johtaja Juha Pulliainen Ely-keskuksesta ja maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen kertoivat tilaisuuksissa lyhyesti maakunnan  kehitysnäkymistä ja muista rahoitusmahdollisuuksista.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi

Jussi Yli-Lahden diaesitys löytyy tästä linkistä.

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016