Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2015.

Oikeusasiamies: Viialainen ei ollut jäävi

Etelä-Savon entinen maakuntajohtaja Matti Viialainen ei ollut jäävi esitellessään Puumalan Lietveden rengastieselvitystä maakuntahallitukselle joulukuussa 2012. Näin toteaa eduskunnan oikeusasiamies päätöksessään.


Maakuntahallituksen edellinen puheenjohtaja Markku Kakriainen (vasemmalla) ja maakuntajohtaja Matti Viialainen.

Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt päätöksen kantelusta, jonka Jussi-Veikko Piskonen oli tehnyt Viialaisen mahdollisesta esteellisyydestä. Esteellisyysepäily liittyi päätökseen, jolla maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa Lietveden rengastien toteuttamisselvitykseen joulukuussa 2012. Viialainen toimi asian esittelijänä. Kantelu pohjautui siihen, että Viialaisen puolisolla on alueella matkailuyritys.

Oikeusasiamiehen mielestä Viialainen ei ollut esteellinen muuan muassa siksi, että kyse oli vasta esiselvityksestä. Oikeusasiamies korostaa kuitenkin, että erityisesti sellaisissa hankkeissa, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja vastusta, tulisi virkamiehen esteellisyyttä arvioida mahdollisimman tarkasti ja epävarmassa tilanteessa olisi parempi pidättäytyä osallistumisesta.

Oikeusasiamies perustelee päätöstään seuraavasti:

"…ottaen huomioon toteuttamisselvítyksen luonne esiselvityksenä ja maakuntajohtaja Viialaisen osallistuminen vain esittelijänä esiselvityksen rahoitusta koskevaan päätöksentekoon sekä se, että epäily esteellisyydestä asian valmisteluvaiheessa on mahdollista saattaa lopullista päätöstä koskevassa muutoksenhaussa tuomioistuimen ratkaistavaksi, tyydynkin kiinnittämään maakuntahallituksen ja silloisen maakuntajohtajan huomiota edellä esittämääni esteellisyyssääntelystä.”

Maakuntahallitus merkitsi oikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi. Viialainen toimii nykyisin Etelä-Karjalan maakuntajohtajana.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 040 540 5903.

JOUSI 4/2015