Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Huhtikuu 2015.

Hallitus hyväksyi kymmenen kehittämishanketta

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan kymmenen kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista neljä sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.


Maakuntahallituksen jäsenet Matti Tulla ja Kaija Viljakainen taustalla Jarkko Wuorinen.

Hallitus hyväksyi kaksi suurta yli miljoonan euron matkailuhanketta. Niistä toinen Savonlinna Destination – Visit Saimaa kehittää matkailua Savonlinnan seudulla ja toinen VisitSaimaa & MikkeliRegion Mikkelin seudulla. EU-ohjelmarahaa hankkeet saavat noin 60 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeet keskittyvät erityisesti tuotteistamaan matkailupalveluja. Kansainvälistä markkinointiosaamista ja markkinointia kehitetään.

Mikkelin elinkeinoyhtiön Misetin hanke kehittää 455 000 eurolla sotahistoriasta eli alueen menneisyydestä innovaatioympäristöä. Sotahistoriaa tarkastellaan uusisita, muun muassa arjen näkökulmista. hankkeen uskkotaan tuovat maakuntaan myös matkailijoita. Hankkeen rahoituksesta vajaat 320 000 euroa tulee EU-ohjelmasta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) hanke kehittää uusia materiaaliratkaisuja veden suodatukseen (150 000/ 104 000). Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja LUT selvittävät kiertotalouden mahdollisuuksia Etelä-Savossa (99 000 / 59 000) ja Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitysyhtiö parantaa vapaa-ajan asumismahdollisuuksia Mäntyharjun keskustassa.

Maakuntarahalla maakuntaliitto rahoittaa liiton ja Mikkelin ammattikorkeakoulun hanketta, joka laatii Etelä-Savolle kulttuurin tulevaisuusohjelman. Tulevaisuusohjelmaa kehitellään yhteistyössä järjestettävillä foorumeilla ja teematilaisuuksissa. Maakuntarahaa kulttuurihanke sai 35 000 euroa. Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 euroa.

JOUSI 4/2015