Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2015.

Hallitus hyväksyi hankkeita

Maakuntahallitus hyväksyi 23. maaliskuuta omalta osaltaan kuusi kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista kaksi sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.


Muun muassa Tanja Hartonen-Pulkka (vas.), Matti Lundenius ja Terttu Salo päättivät kehittämishankkeista.

EU-hankkeet parantavat bioenergiatoimijoiden vientiosaamista (toteuttaja Miktech, kokonaiskustannukset vajaat 320 000 euroa), uudistavat maakunnan teollisuutta (Miktech, 475 000), kehittävät uutta liiketoimintaa palvelualalle (Aalto-korkeakoulu, noin 220 000), luovat uuden yritysyhteisön (Miset, noin 140 000), kehittävät lämpökäsitellyn puun valmistusta ja tuotteistusta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, noin 250 000) ja jalkauttavat Luomuinstituuttia maakuntaan (Helsingin yliopisto, noin 470 000). Rahoituksesta 60 – 70 prosenttia tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmasta.

Maakuntarahaa maakuntahallitus myönsi Etelä-Savon kauppakamarin vetämälle KasvuOpen-hankkeelle reilut 14 000 euroa. Kokonaiskustannuksiltaan noin 29 000 euron hanke kannustaa eteläsavolaisia pk-yrityksiä kasvuun ja verkostoitumaan.