Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2015.

Edunvalvonnassa isoja asioita esillä

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi 23. maaliskuuta kokouksessa maakuntahallitukselle katsauksen maakunnan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Katsauksessa hän käsitteli muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ja toisen asteen koulutuksen uudistuksia sekä raja-alueyhteistyötä ja maakunnan kehitystä tilastojen näkökulmasta.

Maakuntahallitus keskusteli edunvalvonta-asioista vilkkaasti. Mäkinen kertoi hallitukselle yhteenvedon muun muassa maakunnan tämän hetken sote-tilanteesta. Liitto on käynyt keskustelut sekä Pieksämäen että Savonlinnan seudun päättäjien kanssa.

Mikkelin seudulla sote-tuotantoalueen valmistelussa ovat mukana kaikki muut kunnat paitsi Savonlinna ja Heinävesi. Savonlinnan kaupungin tavoitteena on oma sote-tuotantoalue.

- Maakuntaliitto ei ole sote-asiassa toimija. Päätösvalta asiassa on kunnilla. Me olemme olleet omistajiemme eli kuntien asialla, kun olemme käyneet maakuntahallituksen velvoittamana keskusteluja kuntien kanssa, korostaa maakuntajohtaja Mäkinen.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Maakuntahallitus velvoitti helmikuun kokouksessaan maakuntaliiton järjestämään keskustelutilaisuuden myös toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutusfoorumiksi kutsuttu tilaisuus oli tarkoitus pitää 15. huhtikuuta. Kun lakiesitykset sekä koulutuksen järjestämisestä että rahoituksesta kaatuivat eduskunnassa, liitto päätyi siirtämään keskustelufoorumin syksyyn 2015.

Venäjä-asioissa Etelä-Savon yksi keskeisimpiä tavoitteita on saada Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan rahoitus mukaan EU:n ENI-raja-alueohjelmaan. Perjantaina 27. maaliskuuta ENI-ohjelman ohjelmakomitea on koolla Brysselissä, jolloin myös Parikkala-asia on esillä.

Käräjäoikeuksien kohtalo huolettaa myös maakunnan edunvalvojia. Maakunta suhtautuu äärimmäisen torjuvasti suunnitelmaan, jotka heikentäisivät maakunnan käräjäoikeuksien palveluja nykyisestä. Maakuntajohtaja Mäkisen mielestä tällaiset suunnitelmat vaarantavat kansalaisten oikeusturvan. Muun muassa välimatkat tulevat aivan liian pitkiksi.

Lisätietoja edunvalvonnasta antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.