Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2015.

OECD tutkii pohjoiset alueet

Euroopan pohjoiset harvaan asutut alueet eli NSPA (Northern Sparsely Populated Area) ovat tilanneet OECD:ltä alueiden kehittämismahdollisuuksia luotaavan tutkimuksen. Työ käynnistettiin Brysselissä 11. maaliskuuta pidetyssä kick-off -tilaisuudessa. Asiaa esiteltiin myös EU:n komission aluekehityksestä vastaavan pääosaston johdolle.


Pohjoisten alueiden tilaama tutkimus käynnistyi Brysselissä maaliskuussa. Kuvasssa keskellä tutkimuksen tekijäkaksikko Enrique Garcilazo ja Abel Schumann.

- Komission edustajat pitivät tutkimusta erittäin tervetulleena ja hyvin ajoitettuna keskustelun avauksena seuraavan budjettikauden valmisteluun, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, joka osallistui Brysselin tilaisuuksiin.

Mukana OECD-tutkimuksessa ovat kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa sekä seitsemän aluetta Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

- Olemme tällä joukolla olleet yhteisellä asialla aiemminkin, kertoo Koskinen.

- Nordregio-tutkimuslaitoksella teettämämme aiempi tutkimus on osaltaan vaikuttanut siihen, että Itä- ja Pohjois-Suomi sai käynnissä olevalle ohjelmakaudelle suhteellisen korkean tukitason rakennerahastoista.

Uutta tutkimusta tarvitaan Koskinen mukaan paitsi EU-politiikan lobbaustyökaluksi, myös lisäämään maakuntien oman aluekehitystyön tietopohjaa ja vahvistamaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien viestiä kansallisessa aluekehittämisessä.

NSPA-maakunnat ovat nostaneet keskusteluun Euroopan pohjoisten alueiden erityiskysymyksinä muun muassa saavutettavuuden, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, älykkään erikoistumisen, väestökehityksen haasteet ja Venäjä-yhteistyön.

OECD:n tutkijat jalkautuvat maakuntiin ensimmäisen kerran kesäkuun 2015 alkupuoliskolla. Raportti valmistuu vuoden 2016 lopulla ja se ilmestyy OECD:n julkaisusarjassa.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.