Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Maaliskuu 2015.

Tomi Heimonen uusi kehittämispäällikkö

Kauppatieteiden tohtori Tomi Heimonen Mikkelistä on valittu maakuntaliittoon kehittämispäälliköksi. Hänen tehtävänsä liittyvät erityisesti elinkeinoelämän ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu sekä ohjelmavalmistelua, hankerahoituspäätösten valmistelua että maakunnan edunvalvontaa. Työt maakuntaliitossa Tomi aloittaa huhtikuun lopulla. Maakuntaliittoon hän siirtyy Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta.


Tomi Heimonen

Paikka tuli auki, kun aluekehityspäällikkö Jukka Ollikainen siirtyi syksyllä 2014 Mäntyharjun kunnanjohtajaksi.

Anne Kokkonen suunnittelijaksi

Suunnittelijaksi maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-hankkeeseen on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Kokkonen Mikkelistä. Hankkeessa ennakoidaan maakunnan tulevaisuuden näkymiä erilaisen tilasto-, trendi- ja muun ennakointitiedon valossa ja tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi maakuntaliitolle ja yhteisökumppaneille. Anne aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa. Hän siirtyy maakuntaliittoon Etelä-Savon Ely-keskuksesta.


Anne Kokkonen

Soile Laitinen kehittämis- ja Teemu Räihä ohjelmapäälliköksi

Yhteiskuntatieteiden maisteri Soile Laitinen Mikkelistä on valittu määräaikaiseksi kehittämispäälliköksi 1. huhtikuuta alkaen noin vuoden mittaiseen työsuhteeseen. Soile sijaistaa ohjelmapäällikkö Jyrki Kuvaa tämän vuorotteluvapaan ajan ja hoitaa muun muassa maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyviä valmistelutehtäviä ja valmistelee hankerahoituspäätöksiä.

Maakuntaliitossa määräaikaisena suunnittelijana työskentelevä filosofian maisteri Teemu Räihä on nimitetty määräaikaiseksi ohjelmapäälliköksi. Hän hoitaa rakennerahasto-ohjelman hallinnointiin liittyviä tehtäviä ja toimii muun muassa maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä ohjelmapäällikkö Outi Niemisen perhevapaiden ajan.

Lisätietoja nimityksistä antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.