Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Suomen tulee säilyä monikeskuksisena

Ministeriöt valmistelevat parhaillaan ns. kehityskuvaa Suomen aluerakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Kehityskuva kertoo, millaista aluerakennetta ja millaisia liikennejärjestelyjä Suomi tavoittelee vuoteen 2050 mennessä. Kehityskuva on tarkoitettu tueksi, kun eri tahot suunnittelevat pitkän aikavälin toimintojaan. Sillä ei ole lainsäädännöllistä asemaa. Ympäristöministeriön työryhmän valmistelema luonnos on lausuntokierroksella.


Maakuntahallituksen jäsen Kirsi Olkkonen

Luonnos ottaa melko hyvin huomioon maakuntien näkemyksiä, kiittää Etelä-Savon maakuntahallitus omassa lausunnossaan 16. helmikuuta. Kiitosta saa linjaus, joka haluaa kehittää Suomea monikeskuksisena ja alueiden omista lähtökohdista. Valintoja ja linjanvetoja Etelä-Savo sen sijaan kaipaa luonnokseen nykyistä enemmän.

Tavoitteiden laatimisprosessi ei myöskään kaikilta osin tyydytä Etelä-Savoa. Jatkossa vastaavia tulevaisuuden visioita tehtäessä tulisi edetä niin, että valtakunnallinen kehityskuva sovittaa yhteen ne maakuntien tavoitteet, jotka on määritelty maakuntastrategioissa.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteystarpeet luonnos jättää Etelä-Savon mielestä liian vähälle huomiolle.

Etelä-Savolle on tärkeää varmistaa, ettei maakunnalle varata aluerakennesuunnitelmissa pelkästään vapaa-ajan asutusreservaatin roolia, korostaa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.). – Mekin tarvitsemme kehitysväyliä, jotka tukevat taloudellista toimintaamme ja tavoitteitamme. Muun muassa yritykset ottavat investointipäätöksissään huomioon ministeriöiden laatimia tulevaisuuden kehityskuvia.

Hyvät liikenneyhteydet, esimerkiksi Venäjä-yhteydet, toimiva päärataverkko ja lentoliikenne sekä kunnossa oleva alemman asteinen tieverkko ovat maakunnalle tärkeitä.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

JOUSI 2/2015