Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Maakuntahallinto haluaa lisää aluekehitystehtäviä

Aluekehitystehtäviä tulee keskittää nykyistä selvemmin maakuntahallinnolle, painottaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi 16. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriölle. Maakuntahallinnon vahvistamista puoltaa muun muassa se, että valtio on lopettanut monia aluetoimintojaan ja keskittänyt toimintojensa ohjausta.


Satu Taavitsainen ja Mikko Hokkanen maakuntahallituksen kokouksessa.

Hallituksen lausunto liittyy selvitykseen, jonka yhteiskuntamaantieteen professori, filosofian tohtori Perttu Vartiainen on tehnyt kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikasta. Hän teki selvityksen selvitysmiehenä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Selvitys valmistui joulukuussa 2014, ja siitä on parhaillaan menossa lausuntokierros.

Vartiaisen saamaa toimeksiantoa Etelä-Savon maakuntahallitus pitää liian suppeana ja tarkoitushakuisena. Selvityksessä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon uusi aluekehityslaki ja erityisesti se, miten laki määrittelee aluekehitysvastuut ja muun muassa maakuntaliittojen ja maakuntaohjelmien aseman.

Selvitys ja erityisesti sen johtopäätökset heijastavat liiaksi kaipuuta vahvaan valtion ohjaukseen, maakuntahallitus kritisoi. Selvityksen toimenpide-ehdotukset saavat kiitosta yrityksestä koota hajanaista aluekehitystyötä kokonaisuudeksi. Silti entistä suurempi sirpalemaisuus saattaa olla uhkana.

Maakunnan kehittämisraha tulisi palauttaa valtion budjettiin, sen tulisi olla riittävän suuri, ja maakunnan tulisi voida päättää sen käytöstä, Etelä-Savo toteaa lausunnossaan.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

JOUSI 2/2015