Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Maakuntakaavan vahvistusmenettelyä muutettava

Nykymuotoisesta maakuntakaavan vahvistusmenettelystä tulee luopua, toteaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi 16. helmikuuta ympäristöministeriölle. Nykyisin maakuntavaltuuston vahvistama maakuntakaava tulee voimaan vasta, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Tämä menettely on saanut osakseen voimakasta arvostelua muun muassa sen vuoksi, että se viivästyttää kaavojen voimaantuloa helposti 1 – 1,5 vuotta.


Maakuntahallitus antoi lausunnon maakuntakaavan vahvistumenettelystä.

Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että vahvistusmenettely voitaisiin korvata niin sanotulla ottomenettelyllä, jos se on sitä mieltä, että kaava sotii valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita vastaan. Uusi menettely edellyttää Etelä-Savon mielestä myös valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden täsmennystä.

Muussa tapauksessa tulisi siirtyä järjestelmään, jossa nykymuotoisesta vahvistusmenettelystä luovuttaisiin, mutta ympäristöministeriöllä olisi mahdollisuus tehdä maakunnan liitolle oikaisukehotus kaavan hyväksymispäätöksestä.

Maakuntahallituksen antama lausunto liittyy selvitykseen, jonka ympäristöministeriö on tehnyt erilaisista vaihtoehdoista, joilla kaava voisi tulla voimaan.

Lisätietoja antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

JOUSI 2/2015