Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Maakuntaliitto järjestää koulutusfoorumin

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää keväällä 2015 koulutusfoorumin maakunnan kunnille ja korkeakouluasteen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Myös valtakunnallisia asiantuntijoita kutsutaan tilaisuuteen. Asiasta päätti maakuntahallitus 16. helmikuuta.

Foorumi pohtii erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin, muun muassa toisen asteen kouluttajaverkoston ja koulutuspaikkojen supistuksiin ja ammattikorkeakoulun ja alueellisten yliopistoyksikköjen tulevaisuuden uhkakuviin.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Me joko teemme muutoksia itse oma-aloitteisesti tai toiset tekevät ne puolestamme, sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.). Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.) ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen yhtyvät Seleniuksen näkemykseen.

Etelä-Savolla on esimerkiksi toisen asteen koulutuspaikkoja tulevaisuudessa yli oman tarpeen, samaan aikaan kuin Suomessa on alueita, joilla niitä puuttuu, Selenius muistuttaa. Ikäluokat maakunnassa pienenevät vauhdilla.

Meillä tapahtuu väistämättä suuria muutoksia. Asiaa on viisasta pohtia nyt, jotta muutos olisi sellainen kuin itse haluamme. Meidän on pohdittava esimerkiksi, onko koulutuksessa päällekkäisyyksiä ja onko nykyinen koulutuksen järjestäjärakenne tyydyttävä, Selenius sanoo.

Valtiolla on 260 miljoonan euron säästötavoite toisen asteen koulutukselle. Meidän on maakunnassa hyvä ennakoida yhteisesti sitä, mitä tapahtuu järjestämisluville ja koulutuslinjoille tai mikä on esimerkiksi yliopistofiliaalien kohtalo, toteaa Wuorinen.

Osaamisasiat ovat Etelä-Savolle hyvin tärkeitä. Haluamme turvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan tason maakunnassa, korostaa maakuntajohtaja Mäkinen.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

JOUSI 2/2015