Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Laajakaistakyselyyn jo 1400 vastausta

Etelä-Savon laajakaistakyselyyn  on tullut jo 1400 vastausta. Maakuntaliitto selvittää verkkokyselyllä, kuinka moni maakunnan vakituinen tai vapaa-ajan asukas on kiinnostunut hankkimaan kiinteän ja nopean laajakaistayhteyden kotiin tai mökille. Kysely päättyy helmikuun lopussa.

Liiton tavoitteena on saada mahdollisimman kattava käsitys maakunnan laajakaistahaluista. Jos kiinnostus on riittävää, kunnat voivat anoa laajakaistaverkon rakennustöihin rahoitusta. Maakuntaliitto toivookin vastauksia kattavasti koko maakunnasta, myös kaupunkialueilta ja kirkonkylistä. Lisäksi vapaa-ajan asukkaiden toivotaan vastaavan kyselyyn aktiivisesti.


Oman kiinnostuksensa kiinteään verkkoyhteyteen voi ilmaista karttaa klikkaamalla.

Kyselyssä käydään täppäämässä Internetissä julkaistua karttaa ja siellä omaa koti- tai mökkitonttia. Verkkovastaus ei velvoita vastaajaa hankkimaan laajakaistayhteyttä. Mahdollisesta yhteyden hankkimisesta tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistakysely löytyy osoitteesta www.esavo.fi/laajakaistakysely, ja se on avoinna 28. helmikuuta 2015 saakka. Kysely on osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla, mutta myös jonkin verran taajamissa. Hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoa antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488.

JOUSI 2/2015