Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Maakuntaliiton tilinpäätös ylijäämäinen

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan maakuntaliiton tilinpäätöksen vuodelle 2014 ja esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyisi sen kokouksessaan 25. toukokuuta. Tilinpäätös on vajaat 29 000 euroa ylijäämäinen. Liiton toimintatuotot olivat 3,096 miljoonaa euroa ja toimintakulut 3,073 miljoonaa euroa.


Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska laatii liiton tilinpäätöksen. Vasemmalla valtuuston varapuheenjohtaja Markku Kakriainen.

”Maailmantalouden kriisit ovat heijastuneet valitettavan monen eteläsavolaisenkin yrityksen arkeen ja näkymiin. Heikko luottamus tulevaisuuteen näkyy erityisesti investointien vähäisyytenä maakunnassa”, kirjoittaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen tilinpäätöksen esipuheessa.

Huolimatta talouden ”harmaasta kokonaiskuvasta” Etelä-Savo on selviytynyt Mäkisen mukaan suomalaisittain kohtuullisesti.

”Liialliseen synkkyyteen Etelä-Savossa ei ollut aihetta. Syksyllä 2014 Suomen Yrittäjien julkistamassa barometrissa olivat Etelä-Savon yrityksen toiseksi kilpailukykyisimpiä heti pääkaupunkiseudun yritysten jälkeen.”

Maakuntaliittoa työllistivät vuonna 2014 erityisesti uusi maakuntaohjelma, uudet vaihemaakuntakaavat, vanhan EU-kauden lopetus ja uuden käynnistys, pienten keskusten kehittäminen ja monet maakunnan edunvalvonta-asiat, esimerkkeinä maakuntien tulevaisuus, kuntatalous, toisen asteen koulutus ja liikenneyhteyksien parantaminen.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

JOUSI 2/2015