Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Helmikuu 2015.

Ely-keskusten ohjausjärjestelmä uusiutuu

Ely-keskusten ohjausjärjestelmää ollaan uusimassa. Etelä-Savo on huolissaan keskittymisestä, jota uusimisprosessi mitä todennäköisimmin lisää ja näkee siinä alueiden kannalta monia riskejä. Maakunta edellyttää, ettei hallinnon muutos johda toimintojen ja työpaikkojen keskittämiseen ja että se toteutuu alueellisia periaatteita kunnioittaen.


Maakuntahallituksen jäsen Anne Otranen-Silvennoinen

Jatkuvassa keskittämisessä on vaara, että se heikentää maakuntaliittojen ja Ely-keskusten keskinäistä yhteyttä, Etelä-Savo toteaa. Myös Ely-keskusten palvelukyky ja päätöksenteon asiantuntevuus ovat vaarassa, ja niiden seurauksena voivat jopa maakuntien kehittämisresurssit pienentyä ja kohdentua nykyistä huonommin.

Yksi alueiden edustaja Ely-keskusten johtoryhmässä ei Etelä-Savon mielestä riitä. Samoin maakunta muistuttaa lausunnossaan, että maakuntaliitot ovat valmiit kantamaan nykyistä suuremman vastuun aluekehityksestä. Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle 16. helmikuuta.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

JOUSI 2/2015