Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2015.

Verkkokysely turpeen otosta tuotti 340 vastausta

Etelä-Savon maakuntaliitto selvitti verkkokyselyllä, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Liitto sai kyselyynsä 340 vastausta.

Pääosa liiton saamasta palautteesta liittyi soihin, jotka ovat vesistöjen läheisyydessä ja joiden ympäristössä on paljon vapaa-ajan asutusta.


Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen

- Puulan ja Kyyveden alueelta tuli erityisen paljon vastauksia, kertoo kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen maakuntaliitosta. Myös Pertunmaan ja Mäntyharjun alueella olevat suoalueet saivat palautetta. Sen sijaan esimerkiksi Joroisten, Pieksämäen ja Rantasalmen alueen soita kommentoitiin hyvin vähän.

Suurin osa vastaajista kantoi huolta turvetuotannon vaikutuksesta vesistöihin. Jotkut vastaukset kuitenkin Nulpposen mukaan myös tukivat turvetuotantoa.

Ei yllätyksiä

Palautteen määrä ei yllättänyt liiton aluesuunnittelijoita.

- Turvetuotanto ja sen vesistövaikutukset ovat olleet verraten paljon julkisessa keskustelussa, ja aiheen tiedettiin herättävän mielipiteitä ja tunteita. Kysely toimi samalla myös apuna tiedottamisessa: saimme sen avulla jaettua kaavatietoa ihmiselle.

Avoin verkkokysely oli liiton ensimmäinen. Aiotaanko nettikyselyitä jatkaa?

- Kyllä. Saavutamme verkkokyselyillä aiempaa paremmin muun muassa maakunnan ulkopuolella asuvat vapaa-ajanasukkaamme, Nulpponen sanoo.

Laajakaistakysely meneillään

- Hyvä esimerkki verkkokyselyn mahdollisuuksista on parhaillaan avoinna oleva laajakaistakyselymme. Tiedustelemme vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta heidän kiinnostustaan kiinteään laajakaistayhteyteen. Siihen kyselyyn on parissa viikossa tullut jo noin tuhat vastausta. Kysely umpeutuu helmikuun 2015  lopussa.

Tietoa kaavatyön pohjaksi

Turvesuomielipiteitä liitto käyttää hyödyksi laatiessaan maakunnan toista vaihemaakuntakaavaa. Kaavoituksessa liitto valitsee karttaan merkityistä soista ne suot, jotka soveltuvat parhaiten turvetuotantoon. Kyselyn lisäksi liitto laatii selvityksiä kaavan pohjaksi.

Verkkokysely ei ollut kaavoitukseen liittyvä virallinen kuulemiskierros. Ne liitto järjestää myöhemmin erikseen. Niistä liitto myös tiedottaa erikseen.

Valtuusto: Vedet eivät saa pilaantua

Toinen vaihemaakuntakaava koskee erityisesti maa-aineisten eli muun muassa turpeen ottoa. Viime vuoden loppupuolella kokoontunut maakuntavaltuusto keskusteli kaavan turvelinjauksista pitkään. Uusia turvesoita tulee valtuuston mielestä Etelä-Savossa kaavoittaa vain, jos ne eivät likaa vesistöjä tai turmele luontoa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se muun muassa ohjaa maa-alueiden käyttöä. Vaihemaakuntakaava on kaava, joka täydentää maakuntakaavaa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa, toinen erityisesti maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen käyttöä. Yksityiskohtaisesta kaavoituksesta vastaavat kunnat.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

JOUSI 1/2015