Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2015.

Kolmas EU-hankehaku päättyy 16. helmikuuta

Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 kolmas teemahaku on käynnissä Etelä-Savossa. Haku päättyy 16. helmikuuta 2015.

Haun teemat Etelä-Savossa ovat:

  • Älykäs erikoistuminen (Toimintalinja 2)
  • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3)
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3)
  • Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarjonnan ja laadun parantaminen (Tl 4)
  • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4)
  • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5)

Haun teemat Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisessä teemahaussa ovat:

  • Puun uudet käyttömuodot
  • Kaivannaisala

Tarkat tiedot teemahausta löytyvät hakukuulutuksesta. Rahoittajat antavat tarvittaessa lisätietoa. Yhteystiedot löytyvät myös hakukuulutuksesta.

Uusi kausi käynnistynyt reippaasti

Uusi EU-kausi vuosille 2014–2020 on lähtenyt reippaasti käyntiin Etelä-Savossa. Käyntiin pääsyä hidastivat alkukaudesta tekniset ongelmat valtakunnan tasolla, ja ohjelma käynnistyi käytännössä toukokuussa 2014.

- Maakunnan toimijat olivat kuitenkin heti valmiita jättämään hankehakemuksia, kun ensimmäinen haku avautui, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta kiittää.

Seitsemälle vuodelle ohjelma tuo Etelä-Savoon kaikkiaan 177 miljoonaa euroa EU:n ja Suomen valtion rahaa erilaisiin kehittämishankkeisiin ja yritystukiin.

Kaksi hankehakua tuotti 120 hakemusta

Etelä-Savo on toteuttanut tähän mennessä kaksi hankehakua, jotka ovat tuottaneet yli 120 hankehakemusta. Yritystuet eivät ole mukana luvuissa, sillä hankehaut eivät koske yritystukia. Yritystukia on voinut hakea heinäkuun lopusta asti ilman varsinaista hakuaikaa.

Yhteensä kevään ja syksyn 2014 hauissa kehittämishankkeisiin haettiin Etelä-Savossa Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta yli 30 miljoonaa euroa, josta maakuntaliitolta 14,7 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta ja Ely-keskukselta 2,9 miljoonaa euroa aluekehitysrahaston ja 12,4 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.

Maakuntaliitolta haettiin noin kolme kertaa enemmän ja Ely-keskukselta noin kaksi kertaa enemmän rahaa kuin ohjelman vuosibudjetti on. Etelä-Savon rahoitusvolyymi vuodelle 2014 oli kokonaisuudessaan 21 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahaa.

Ensimmäinen haku päättyi elokuun ja toinen lokakuun lopussa. Hakujen teemat perustuivat maakuntaohjelman painotuksiin ja liittyivät muun muassa hyvinvointiin, älykkääseen erikoistumiseen, työllisyyteen, koulutukseen ja osallisuuden lisäämiseen sekä vähähiilisyyteen, avainalojen kehittämiseen, yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen.

Lisätietoa antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Outi Nieminen, puh. 044 770 0239.

JOUSI 1/2015