Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2015.

Tuulivoimakaavaa ei syytä muuttaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 19. tammikuuta vastineet lausuntoihin, joita ministeriöt ja Ely-keskukset ovat antaneet Etelä-Savon tuulivoimakaavasta. Vastineissa maakuntaliitto toteaa, etteivät lausunnot edellytä muutoksia tuulivoimakaavaan. Vastineita oli pyytänyt ympäristöministeriö, jossa tuulivoimakaava on parhaillaan vahvistettavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan kesäkuussa 2014.


Marisa Hukkanen ja Teemu Hirvonen maakuntahallituksen kokouksessa.

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava, ja se täydentää voimassaolevaa maakuntakaavaa. Kaava ohjaa suurten, ns. teollisen kokoluokan tuulivoimapuistojen rakentamista maakunnassa. Kaavan mukaan tällaisia suuria tuulivoimapuistoja voi maakuntaan rakentaa yhdeksän. Lopullisesti tuulivoimala-alueiden rakentamisesta päätetään kuntien kaavoituksessa, ja maanomistaja päättää oman maansa vuokraamisesta tuulivoimayhtiöille.

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

JOUSI 1/2015