Tiedotustilaisuus tammikuussa 2015

Rakennerahasto-ohjelmaan 20142020 ja vuoden 2015 ensimmäiseen teemahakuun liittyvä tiedotustilaisuus Etelä-Savon hakijoille järjestetään 15. tammikuuta Mikkelissä. >Lue lisää ja ilmoittaudu.

Kajaanissa järjestetään tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus puualan ja kaivostoiminnan teemahausta 8. tammikuuta. Tarkat tiedot tilaisuuksista julkaistaan osoitteessa www.rakennerahastot.fi/ita-suomi.

Maaliskuussa 2014 jaossa tietoa uudesta EU-kaudesta

Maaliskuun 5. päivä 2014 Mikkelissä oli tarjolla tietoa hankehakijoille uudesta EU:n rakennerahastokaudesta 2014 – 2020. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelmaa koskeva infotilaisuus järjestettiin klo 12 – 16 Mikkelin ammattikorkeakoululla (Patteristonkatu 3, A-rakennus, Kampussali A).

Uuden kauden rakennerahasto-ohjelmaa tilaisuudessa selvitti johtaja Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Pulliainen esitteli muun muassa ohjelman ja sen toimintalinjojen sisältöjä ja niihin käytettävissä olevan rahoituksen määrää. Hän antoi myös esimerkkejä, millaisia toimia uusi ohjelma tukee.

Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan myös uusia käytäntöjä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi muun muassa sähköisestä asiointijärjestelmästä Eura2014:sta. Lisäksi hän selvensi uusia rahoitusmalleja, raportointikäytäntöjä ja indikaattoreita.

Maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020 esitteli Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Maija Puurunen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen Etelä-Savon maakuntaliitosta kertoi maakunnan strategiasta ja maakuntaohjelmasta ja selvitti, miten EU-ohjelma omalta osaltaan toteuttaa niiden kehittämispainopisteitä.

Tilaisuuden avasi vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.

Kaikki hankehakijat tervetulleita

Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki maakunnan EU-hankehakijat.

Järjestäjät olivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa antaa ohjelmapäällikkö Outi Nieminen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0239.