Avoimet työpaikat Etelä-Savon maakuntaliitossa

ETELÄ-SAVO - SAIMAAN MAAKUNTA on yrittäjyyden, kulttuurin ja vapaa-ajan maakunta, joka panostaa asukkaiden, elinkeinoelämän ja luonnon hyvinvointiin. Hyvä elämä löytyy Saimaan rannoilta!

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
hakee vakinaiseen virkasuhteeseen Mikkeliin

hallinto- ja kehittämisjohtajaa

Hallinto- ja kehittämisjohtaja toimii hallinto- ja
kehittämisyksikön johtajana. Hän vastaa liiton hallinnosta
ja taloudesta, kansallisen ja EU:n kehittämisrahoituksen
hallinnointitehtävistä, henkilöstön ja viraston toiminnan
kehittämisestä. Hallinto- ja kehittämisjohtaja osallistuu
vastuualueensa edunvalvontatyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan vaaditaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemus
vastualueeseen liittyvissä tehtävissä. Arvostamme
valinnassa myös kunnallishallinnon ja maakuntaliittojen
tehtäväalueen tuntemusta, aktiivista kehittämisotetta
ja vahvaa sitoutumista Etelä-Savon maakuntaan ja sen
kehittämiseen.

Hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistuksesta on
annettu eduskunnalle. Esityksen mukaan uusi Etelä-
Savon maakunta perustetaan 1.7.2017, ja varsinainen
toiminta alkaa 1.1.2019. Hallinto- ja kehittämisjohtaja
osallistuu uudistuksen valmisteluun. 

Edellytämme maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyvä osaamista
ja näkemystä. Hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
ovat viran menestyksellisen hoitamisen edellytys.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä englannin kielen
suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan virkaa
täytettäessä eduksi.

Hallinto- ja kehittämisjohtajan viran tehtäväkohtainen
palkka on 5 164 euroa/kk, lisät KVTES:n mukaisesti.
Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan
valittavan on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Maakuntahallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen
pyydetään toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiittoon
12. pnä huhtikuuta 2017 kello 12.00 mennessä osoitteella
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse
kirjaamo@esavo.fi. Kuoreen/sähköpostin otsikkokenttään
maininta ”Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen,
puhelin 050 500 2584.

Etelä-Savon maakuntahallitus