Avoimet työpaikat Etelä-Savon maakuntaliitossa

ETELÄ-SAVO - SAIMAAN MAAKUNTA on yrittäjyyden, kulttuurin ja vapaa-ajan maakunta, joka panostaa asukkaiden, elinkeinoelämän ja luonnon hyvinvointiin. Hyvä elämä löytyy Saimaan rannoilta!

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO hakee palvelukseensa Mikkeliin kehittämispäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kehittämispäällikkö

  • vastaa osaltaan aluekehittämisen tehtäväalueen valmistelutehtävistä, jotka liittyvät mm. maakunnan älykkään erikoistumisen strategian edistämiseen, koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen ja elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen.
  • osallistuu maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja EU-ohjelmien laadintaan ja toimeenpanoon
  • vastaa hankerahoituspäätösten valmistelusta ja hankevalvonnasta vastuualueellaan
  • osallistuu maakunnan edunvalvontaan vastuualueellaan (mm. lausuntojen ja kannanottojen valmistelu)

Kehittämispäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä maakuntaliiton jäsenkuntien, oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden, valtion alueviranomaisten, elinkeinoelämän toimijoiden, muiden maakuntaliittojen sekä ministeriöiden kanssa ja osallistuu myös vastuualueensa kansainväliseen yhteistyöhön. Kehittämispäällikkö työskentelee maakuntaliiton aluekehitysyksikössä.

Tehtävään valittavalta edellytämme

  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • kokemusta tehtäväalueen mukaisissa työtehtävissä
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä
  • kykyä ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
  • suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä
  • keskeisten atk-työkalujen hallintaa

Arvostamme lisäksi joustavuutta ja aktiivista kehittämisotetta, maakunnan ja sen toimijoiden tuntemusta sekä vahvaa sitoutumista Etelä-Savon maakunnan kehittämiseen.

Tehtävä täytetään aikaisintaan 1.9.2017 alkaen. Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa tehtävään valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtäväkohtainen palkka on 3828 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa KVTES:n mukaista työkokemus- ja henkilökohtaista lisää.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset (ei todistusjäljennöksiä) tulee toimittaa maanantaihin 7.8.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli tai kirjaamo@esavo.fi. Kuoreen tai viestin otsikkokenttään merkintä kehittämispäällikkö. Hakemuksia ei palauteta. Mahdolliset haastattelut järjestetään ensisijaisesti 17.8.2017, varapäivä 21.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puhelin 040 540 5903, sähköposti etunimi.sukunimi@esavo.fi.